2009 FORD FUSION
Price: $8,500
2004 NISSAN TITAN
Price: $9,900